Sale butiken

Sale är ett lokal affär som har öppet varje dag. I deras utbud finns basförnödenheter och hygienprodukter.
Från Selmas torp till Sale är det ca 3,6 km. Deras websida: https://www.s-kanava.fi/sv/toimipaikka/sale-maxmo/501532238

Adress: Sale Maxmo, Maxmovägen 239
sipa.s-palvelut.fi