Regler och anvisningar

Bokning och betalning

Genom betalning av bokningsavgiften godkänner kunden dessa regler och anvisningar och förbinder sig att följa dem.

I samband med bokning ska minst 50 % av den totala avgiften betalas. När denna betalning erlagts skickas en bekräftelse till kunden, varvid bokningen är bindande för bägge parter.

Om inte hela avgiften betalas i samband med bokningen ska resterande belopp betalas senast tre veckor före ankomst. En faktura skickas till kunden.

Vid bokning senare än tre veckor före ankomst ska hela beloppet betalas omedelbart.

Om betalning inte sker räknas bokningen som avbokad.

Eventuell avbokning ska ske minst ett dygn före beräknad ankomst. Vid sådan avbokning har uthyraren rätt att behålla antingen en administrativ avgift om xx euro eller 50 % av den totala bokningsavgiften. Vid avbokning som sker senare än ett dygn före beräknad ankomst görs ingen återbetalning till kunden.

Nyckel

Nyckeln överlämnas till hyresgästerna enligt överenskommelse på ankomstdagen, dock endast om bokningen har betalats. Om hyresgästen tappar bort nyckeln faktureras 300 € för nytt lås och nyckel.

Vistelse och ansvar

Incheckning från kl 14 ankomstdagen och utcheckning senast kl 12 avresedagen.

I hyran ingår sängkläder, servis för 10 personer, bekvämligheter såsom el, vatten, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ved till gårdsbastun, wifi och tv.

Ifall man bara önskar hyra för en natt ingår inte lakan och påslakan i priset, men kan hyras för 10 € / person. 

Handdukar kan hyras för 5 €/person.

Om byte av sängkläder önskas under längre vistelse tillkommer en kostnad om 10 €/person/gång.

Kunden ansvarar för att hålla huset helt och rent. All skadegörelse på huset, inventarier och lösöre faktureras kunden. Stugan ska återlämnas i det skick den var vid ankomst. Skadegörelse polisanmäls.

Kunden kan välja mellan att städa själv eller att betala för städningen. Om kunden städar själv så förbehåller sig uthyraren rätten att avgöra huruvida städningen är ordentligt utförd (en lista på åtgärder som bör göras finns här samt i stugan). I samband med bokning/incheckning uppbärs en städpant om 100 €. Om kunden ombesörjt städning på acceptabelt sätt återbetalas panten vid utcheckning, i annat fall tillfaller panten uthyraren.

Tobaksrökning är absolut förbjuden i stugan. Har det förekommit tobaksrökning faktureras kunden för rengöring, minimi 300 €.

Om stugan överlåts till tredje person bör namn och kontaktuppgifter till denne meddelas uthyraren. Vid åsidosättande av detta är den ursprungliga kunden ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse.

Kontakt och reklamation

Ifall Ni som kund behöver hjälp med något under vistelsen eller något särskilt inträffar, kan ni kontakta uthyraren (Maria tfn +358 5555226) Ifall ni anser att det finns något fel i stugan eller de tjänster ni betalat för, är ni skyldig att underrätta uthyraren om detta så snart som möjligt. Vid utebliven reklamation har ni inte rätt till eventuell ersättning. Uthyraren har i första hand rätt att försöka avhjälpa eventuella fel.

Ni ombeds respektera grannsämjan och tänka på ljudnivån efter kl 22.00.

DATASKYDDSREGISTER

2018.05.06 Dataskyddsbeskrivning_NorAsp